Tinter de marbre negre

Imatge
 
Tinter de marbre negre

Època islàmica (primera meitat del segle XI)
Jaciment Plaça de Sant Jaume de Tortosa
Dimensions: 7 cm x 5,7 cm
Núm. Inventari: 1711

Aquesta peça, elaborada amb marbre de color negre, ha estat identificada per alguns especialistes com un tinter, per comparació amb altres peces de formes i dimensions similars que han estat descobertes en d'altres llocs i se sap del cert que foren recipients per a guardar tinta.
Fou localitzat l'any 1990 a la plaça de Sant Jaume de la ciutat de Tortosa, un espai urbà que quan fou excavat va mostrar uns interessants nivells d'època islàmica relacionables amb un conjunt d'àmbits d'habitatges, els quals foren localitzats en el sector de la capçalera de l'antic temple parroquial de Sant Jaume, la part més intacta a nivell arqueològic perquè no havia estat afectada per la construcció de vasos funeraris subterranis, tal com havia passat en la resta de l'espai de l'antiga església.
El tinter, realitzat en marbre de color negre, és de petites dimensions, de forma octogonal, i mostra una base plana per millorar-ne l’estabilitat a l'hora d'escriure. Presenta una obertura circular al capdamunt, la qual té encaixada una peça de forma gairebé cilíndrica, feta també de marbre i que servia amb tota seguretat per a carregar i descarregar el contingut de l'interior del tinter.
La superfície exterior de la peça està finament polida i presenta una senzilla decoració a base de petits motius circulars gravats al davant de cadascuna de les quatre nanses que tenia originalment, encara que actualment només en té una de sencera. L'interior està molt ben rebaixat i presenta una secció globular, preparada per a acollir la tinta líquida.
Aquesta peça, dintre de la seva simplicitat, és una mostra ben evident del nivell cultural que va arribar a assolir la ciutat de Turtuxa a l'època islàmica, ja que era emprada com a recipient de tinta. Aquesta era necessària per a escriure, una activitat pròpia d'un ambient urbà refinat i culte, habitual a les ciutats islàmiques peninsulars i que contrastava amb la societat feudal cristiana, on ben sovint la cultura escrita estava gairebé monopolitzada en exclusiva per membres de l'Església. Un signe evident d'aquesta cultura escrita islàmica a la nostra ciutat és el conegut literat Abu-Baqr, al Turtuxí.

Joan-Hilari Muñoz

Per saber-ne més:

Martínez, J.: “Jaciment de la Plaça Sant Jaume”, Catalunya Romànica, Vol XXVI. Barcelona, 1997.
Martínez. J.: “Tinter”, L'Islam i Catalunya. Catàleg. Barcelona, 1998, 68.