Mosaic amb representació d'unes sandàlies

Imatge
 
Mosaic amb representació d'unes sandàlies

Dimensions:  37 x 27 cm
Època romana (principi del segle IV dC)
Vil·la romana de Barrugat (Bítem)
Núm. Inventari: 1278

Aquest fragment de mosaic mostra el contorn d'un parell de sandàlies.  La vora i les dues tires per lligar els peus estan realitzades amb tessel·les negres, que destaquen sobre el fons blanc, i l'interior de les sandàlies està fet amb tessel·les de color groguenc (probablement fragments de jaspi de la Cinta)
Segurament procedeix d'un espai termal de la vil·la romana de Barrugat (Bítem), la qual fou localitzada l'any 1910 mentre s'estava construint el Canal de l'Esquerra de l'Ebre. L'arquitecte Joan Abril fou testimoni de la troballa de diversos espais d'aquesta vil·la que foren destruïts poc després per fer-hi passar el canal, encara que es pogueren recollir i salvar alguns materials arqueològics, entre els quals hi havia aquest fragment de mosaic, el qual ingressà en els fons del Museu de Tortosa en una data indeterminada.
Estudis posteriors de la vil·la, realitzats per l'arqueòloga Margarida Genera a través de l'anàlisi dels materials recuperats (entre ells més fragments de mosaics, un d'ells també exposat al Museu), en una intervenció arqueològica d'urgència realitzada a mitjan dels anys 80 del segle passat, abans del revestiment del canal de l'Esquerra, han demostrat que fou un important establiment rural que estigué habitat des de final del segle I aC, fins almenys els segles VI o VII dC, encara que l'etapa de major esplendor sembla correspondre a les primeres dècades del segle IV dC, moment en el qual han estat datats els seus mosaics. El fet de tenir aquests elements decoratius a les termes demostra l'alt nivell socioeconòmic dels seus propietaris, que devien formar part de l'elit de la Dertosa romana.
El motiu representat (unes sandàlies), més enllà del seu evident caràcter decoratiu en un espai destinat als banys i al lleure, segurament també respon al fet que recordava als usuaris que accedien a l'espai termal d'on procedeix (probablement el paviment del caldarium, o sala de banys calents) que calia utilitzar aquesta peça de calçat per impedir cremades als peus, ateses les altes temperatures a les quals podia arribar el sòl calefactat a través d'un doble terra per on es feia passar aire calent des d'un forn de llenya.

Joan-Hilari Muñoz

Per saber-ne més:

ABRIL, J.: Un capítol de la meva actuació a Tortosa. Tortosa: 1985.
GENERA, M.; JÁRREGA, R.: Aproximació a l'ager dertosanus: la vil·la romana de Barrugat, Bítem, Tortosa (el Baix Ebre), Reus 2010.
MUÑOZ, J-H.; LÓPEZ, J.: “Nou mosaic amb representació de soleae balneares, procedent de la vil·la romana de Barrugat (Bítem-Tortosa)”, en premsa al Butlletí Arqueològic de Tarragona.