Història

Imatge
 
Imatge
 
Història

Un museu centenari

La transformació urbana de la ciutat a les darreries del segle XIX amb l'enderrocament de les muralles, la urbanització dels eixamples i la descoberta d'abundants elements arqueològics, afavorí l'any 1900 la creació d'un museu municipal.

Fou inaugurat de manera provisional a les antigues escoles de la Mercè. Joan Abril, que havia estat arquitecte municipal, en fou l'impulsor en recopilar les troballes arqueològiques i formar una col·lecció de peces que conservava a títol particular. Conjuntament amb Teodoro González, diputat a Corts, van propiciar la creació del Museu Museu Arqueològic de la Ilercavònia.

Les aportacions ciutadanes al fons del museu el van ampliar i diversificar. L'any 1910 es trasllada a l'espai de l'antiga església de Sant Domènec on compartirà espai a partir de 1911 amb la Biblioteca i l'Arxiu Històric de la ciutat fins a l'any 1997 en què l'arxiu es traslladà a l'edifici dels Reials Col·legis. Sant Domènec seguirà acollint el fons del Museu Municipal i restarà obert al públic puntualment amb motiu d'alguna exposició, concert o d'altres activitats.

L'elaboració d'un inventari exhaustiu del fons, l'adequació de la sala de reserva i el trasllat a l'Antic Escorxador de tot el fons, juntament amb l'elaboració d'un projecte museístic nou i adaptat als temps, han permès que l'any 2012 s'obrís de nou al públic a la nova seu de l'Antic Escorxador com a Museu de Tortosa.

Joan Abril, l'impulsor

Joan Abril, que havia estat arquitecte de la diòcesi i posteriorment arquitecte municipal, fou l'impulsor del museu.

L'any 2012 s'obrí de nou al públic

L'elaboració d'un inventari exhaustiu del fons, l'adequació de la sala de reserva i el trasllat a l'Antic Escorxador, juntament amb l'elaboració d'un nou projecte museístic, van permetre que l'any 2012 s'obrís de nou al públic.