Instal·lacions

Imatge
 
Instal·lacions

El Museu de Tortosa està ubicat a l'antic Escorxador de la ciutat. Es troba al barri de Sant Jaume, a tocar del riu Ebre, i es considera com una de les millors obres modernistes de la ciutat. Destaquem la seva arquitectura distribuïda en 11 pavellons i diversos espais que conformen una superfície total de 5.500 m2, dels quals més de 2.000 són construïts.

Un edifici patrimonial d’aquestes característiques resulta molt adient per a la configuració d’una museografia de caire contemporani. La flexibilitat que ofereix la divisió en mòduls, alguns d’ells independents, anirà estretament lligada a l’experiència del visitant.

La rehabilitació de l'edifici, que va començar el 1998, s'ha efectuat en diferents fases: s'ha recuperat la volumetria original, les façanes i el tancament, s'han finalitzat els treballs d'urbanització i s'han adequat per a usos del museu cinc pavellons.

Oficines de cultura
Venda d'entrades i Botiga
Lavabos
Sala de reserva
Sala polivalent
Sala Antoni Garcia
Exposició permanent
Exposició permanent
Aula didàctica i Sala d'actes
Sala de màquines
Magatzem infraestructures
Grup de grallers
Pavellons a restaurar