Equip

Equip

Cap del Departament de Cultura

Maria José Lorenzo Sol  cultura.direccio@tortosa.cat

Conservadora

Eva Castellanos Maduell cultura.patrimoni@tortosa.cat

Arts visual i exposicions temporals

Núria Segarra Barrera nsegarra@tortosa.cat

Administració

Laura Povill Povill cultura.administracio@tortosa.cat
Xell Aixarch Curto cultura.administracio@tortosa.cat

Manteniment i muntatge d’exposicions

Agustí Queral Curto cultura.recepcio@tortosa.cat