Administració

Administració
Oficines

Rambla Felip Pedrell, 3
43500 Tortosa
977 51 01 44
museudetortosa@tortosa.cat

Horari
De dilluns a divendres de 9 a 14.00 i
dijous de 16.30 h a 18.30 h (del 15 de setembre al 15 de juny)
 
Convoctòries de personal
No hi ha cap convocatòria en aquests moments.
 
Si esteu interessats a treballar o col·laborar amb el Museu de Tortosa, i en aquests moments no hi ha cap convocatòria de personal ofertada, podeu enviar-nos el vostre currículum i una carta de presentació a: museudetortosa@tortosa.cat. Tindrem en compte la vostra candidatura per futurs processos de selecció.
 
Pràctiques
El Museu de Tortosa t'ofereix la possibilitat de fer pràctiques durant els teus estudis mitjançant un acord amb la teva escola o universitat.
 
Perfil del contractant
D’acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legistatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Museu de Tortosa dóna publicitat a les licitacions i adjudicacions en curs amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.
 
Licitacions
En aquest perfil s’inclouen les dades i la informació necessària en l’àmbit de contractació, per fer més fluides i transparents les relacions entre els licitadors i l’òrgan de contractació.

Actualment no hi cap anunci de licitació