Col·lecció

Imatge
 
Imatge
 
Imatge
 
Col·lecció

La col·lecció és molt heterogènia, tant pel que fa a les tipologies de materials, com a les temàtiques i a les cronologies. Es compon d'elements de caràcter arqueològic, històric, etnològic i artístic, i s'hi inclouen materials que corresponen a una àmplia cronologia, des  de la prehistòria al segle XX.

Es conserven un total de 4136 elements, recollint materials d'índole tant  diversa com: estris de sílex prehistòrics, esteles funeràries romanes, ceràmica andalusina, capitells gòtics, senyals de riuada, eines d'un dels darrers terrissers de Tortosa i obra pictòrica i escultòrica d'artistes tortosins com Antoni Casanova, Francesc Gimeno, Ferran Arasa Agustí Querol o ampostins com Soriano Montagut, entre altres.

L'heterogeneïtat de la col·lecció és fruit de diverses donacions, dipòsits i adquisicions que s'han anat incorporant des de la creació del Museu de Tortosa a principis del segle XX

Es compon d'elements de caràcter arqueològic, històric, etnològic i artístic, i s'hi inclouen materials que corresponen a una àmplia cronologia, des de la prehistòria al segle XX.

L'heterogeneïtat de la col·lecció és fruit de diverses donacions, dipòsits i adquisicions que s'han anat incorporant des de la creació del Museu de Tortosa a principis del segle XX.

En total es conserven 4136 elements, recollint materials d'índole molt diversa.