Invasió, la instal·lació del Festival A Cel Obert al pati del Museu de Tortosa.

04/10/2019
Imatge
 
Invasió, la instal·lació del Festival A Cel Obert al pati del Museu de Tortosa.

Del 4 al 6 d'octubre, celebrem la 6a edició del Festival d'Intervencions Efímeres A Cel Obert

Aquesta instal·lació dissenyada per l’organització del festival i realitzada amb la col·laboració d’alumnes del Col·legi Diocesà Sagrada Família, de l’Escola Cinta Curto, l’Escola El Temple, l’Escola de  Ferreries, l’Escola la Mercè, l’Escola de Remolins, l’Escola de Sant Llàtzer, de l’Institut Cristòfol Despuig, l’Institut Dertosa, de l’Institut-Escola Daniel Mangrané i de l’Institut Les Planes.

INVASIÓ
Sentir com la vida agafa cos, es fa consistent i es va modelant per adoptar formes imprevisibles; té un camí que no és ni pla, ni continu, ni fàcil. Més aviat el recorrem amb alts i bai xos, el viatgem de manera delirant i aprofitem les travessies, convertint-les en oportunitats, en lloc de fer els itineraris sencers, de manera pausada i calmada.
La instal·lació representa tots els sentiments que vivim, analitzem, filtrem, suavitzem, matisem i
passem pel tamís personal. Els fem grans i es fan grans a dins nostre, ens envolten i envaeixen.