ARTISTES SELECCIONATS XV Premi de Pintura Francesc Gimeno 2018

11/07/2018
Imatge
 
ARTISTES SELECCIONATS XV Premi de Pintura Francesc Gimeno 2018

El jurat del XV Premi de Pintura Francesc Gimeno , ha seleccionat quinze artistes que optaran al premi en la present edició.

El jurat del Premi, reunit l'11 de juliol, ha seleccionat sota criteris d'interès i de qualitat als següents artistes que optaran al XV Premi de Pintura Francesc Gimeno:

Cristina Gamón Lázaro
Albert Piña Hernández
Ion Erramun Etxeberria Urkiola
Albert  Arribas Forcada
Sergi Clavé Clos
Pedro Peña Gil
Berto Martínez Tello
Lola Berenguer Suárez
Aldo Urbano Pérez
Bernat Daviu Quera
Jordi Morell Rovira
Vicent  Arlandis Rubio
Víctor Solanas Díaz
Francesc Ruiz Abad
Gal·la Uriol Jané

El jurat d'aquesta XV edició ha estat format per: Joaquim Cantalozella, artista, Doctor en Belles Arts i professor del departament d’Arts visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona, cap d’estudis de la facultat i coordinador del grau de Belles Arts; Albert Mercadé, historiador i crític d’art, Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Llicenciat en història de l’art per la Universitat de Barcelona i Universitat de la Sorbonne de París i Director de la Fundació Arranz Bravo; Núria Rodríguez, artista, Doctora en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i professora del Màster de Producció Artística de la mateixa Universitat.

A partir del mes febrer del 2019, les obres seleccionades seran exposades a la Sala Antoni Garcia del Museu de Tortosa. 

L'organització del Premi agraeix la participació a tots aquells que han estat implicats en el projecte i, especialment, als artistes que han dipositat en la institució la seva confiança en presentar-se al certamen.

_________________________________

ARTISTAS SELECCIONADOS
XV Premio de Pintura Francesc Gimeno
2018

El jurado del Premio, reunido el 11 de julio, ha seleccionado bajo criterios de interés y de calidad, a los siguientes artistas que optarán al XV Premio de Pintura Francesc Gimeno:

Cristina Gamón Lázaro
Albert Piña Hernández
Ion Erramun Etxeberria Urkiola
Albert  Arribas Forcada
Sergi Clavé Clos
Pedro Peña Gil
Berto Martínez Tello
Lola Berenguer Suárez
Aldo Urbano Pérez
Bernat Daviu Quera
Jordi Morell Rovira
Vicent  Arlandis Rubio
Víctor Solanas Díaz
Francesc Ruiz Abad
Gal·la Uriol Jané

Han formado el jurado de la XV edición, Joaquim Cantalozella, artista, Doctor en Bellas artes y profesor del departamento de Artes Visuales y Diseño de la Universitat de Barcelona, jefe de estudios de la facultad y coordinador del grado de Bellas Artes; Albert Mercadé, historiador y crítico de arte, Doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra, Licenciado en historia del arte por la Universitat de Barcelona y Universidad de la Sorbonne de París, Director de la Fundación Arranz Bravo; Nuria Rodríguez, artista, Doctora en Bellas artes por la Universitat Politècnica de València y profesora del Máster de Producción Artística de la misma Universidad.

A partir del mes de febrero de 2019, las obras seleccionadas serán expuestas en la sala de exposiciones temporales del Museo de Tortosa.

La organización del Premio agradece la participación a todos los implicados en el proyecto y, especialmente, a los artistas que han depositado en la institución su confianza presentándose al certamen.