Nota Legal

Nota Legal

 

Condicions generals del web
www.museudetortosa.cat  és un domini a Internet creat per l'Ajuntament de Tortosa  amb caràcter informatiu, gratuït i per a l’ús personal dels seus usuaris. L’objectiu del web és difondre públicament els serveis i activitats del Museu de Tortosa. La titularitat del domini pertany a l’Ajuntament de Tortosa.
 
L’accés al web per part dels usuaris és gratuït i no exigeix la prèvia subscripció o registre.
 
Tots els continguts del lloc web www.museudetortosa.cat  són propietat de l'Ajuntament de Tortosa  o de tercers que hagin autoritzat el seu ús al Museu de Tortosa o a l'Ajuntament de Tortosa, en general. La seva comunicació pública a través del web www.museudetortosa.cat no implica en cap cas la cessió, renúncia i transmissió, total o parcial, dels drets corresponents a la propietat intel·lectual. La infracció dels drets de propietat intel·lectual per part de l’usuari es troba subjecta a l’exigència de responsabilitat legal corresponent per a qualsevol ús, fora dels permisos, que suposi la violació d’aquests drets.
 
Museu de Tortosa  únicament es farà responsable de la informació continguda en aquest web que hagi estat generada per la pròpia institució. El Museu de Tortosa no es farà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs, ni de les opinions manifestades pels usuaris a través de les eines de participació que es poguessin desenvolupar.
 
El Museu de Tortosa  no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
 

Modificacions en el web

El Museu de Tortosa es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com dels serveis que aquest ofereix.
 

Publicitat legal

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials.
 

Protecció de dades personals

El Museu de Tortosa  garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.
 
Les dades introduïdes en qualsevol dels formularis del web formaran part de la base de dades informatitzada del Museu de Tortosa. L’enviament d’un formulari comporta l’acceptació de l’ús de les dades per part del Museu de Tortosa per als fins previstos en aquest web.
 
Si l’usuari desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades, ho haurà de comunicar a l’adreça de correu electrònic següent: museudetortosa@tortosa.cat