Convocatòria oberta del 13 de setembre al 17 de desembre del 2021

Imatge
 
Convocatòria oberta del 13 de setembre al 17 de desembre del 2021
El Premi de Pintura Francesc Gimeno, hereu de la Medalla Gimeno que inicià el seu recorregut l'any 1949, està convocat per l'Ajuntament de Tortosa i organitzat pel Museu de la ciutat.

Els objectius del certamen són fomentar la creació i la recerca artística en el camp de la pintura, fer visible i apropar al públic la producció actual, així com reforçar els vincles del Museu amb la contemporaneïtat. L'obra guanyadora passarà a formar part de la col·lecció d'art del Museu de Tortosa.

Obert a la pluralitat de tècniques i suports en què es formula la pintura contemporània, el Premi de Pintura Francesc Gimeno és una aposta per la revalorització d'aquest llenguatge artístic. Una finestra a noves propostes formals, a l'exploració de les possibilitats expressives d'una pintura que, més enllà de trobar alternatives estètiques i tècniques, aspiri a crear nous espais de coneixement i reflexió.

Amb la col·laboració de: 

___________________________________________________________________________

El premio de Pintura Francesc Gimeno, heredero de la Medalla Gimeno que inició su recorrido en 1949, está convocado por el Ayuntamiento de Tortosa y organizado por el Museo de la ciudad.

Los objetivos del certamen son fomentar la creación y la investigación artística en el campo de la pintura, hacer visible y acercar al público la producción actual, así como reforzar los vínculos del Museo con la contemporaneidad. La obra ganadora pasará a formar parte de la colección de arte del Museo de Tortosa.

Abierto a la pluralidad de técnicas y soportes en que se formula la pintura contemporánea, el premio de Pintura Francesc Gimeno es una apuesta por la revalorización de este lenguaje artístico. Una ventana a nuevas propuestas formales, a la exploración de las posibilidades expresivas de una pintura que, más allá de encontrar alternativas estéticas y técnicas, aspire a crear nuevos espacios de conocimiento y reflexión.

Más información en las bases

 

Membres del jurat:

2014 Teresa Blanch, Joaquim Chancho, Carles Guerra, Assumpta Rosés
2016 Joséphine Matamoros, Àlex Mitrani, Pep Montoya
2018 Joaquim Cantalozella, Albert Mercadé, Núria Rodríguez
2021 Pilar Bonet, Jordi Ribas i Assumpta Rosés 

Artistes guanyadores:

2014 Maria Cemeli amb l'obra 14 fragmentos a cappella
2016 Ariadna Mangrané amb l'obra Mineralia
2018 Aldo Urbano amb l'obra Fantasmagoria

Més informació