XV Premi de Pintura Francesc Gimeno

Imatge
 
Maria Cemeli, 16 fragmentos a cappellaImatge
 
Ariadna Mangrané, MineraliaImatge
 
XV Premi de Pintura Francesc Gimeno

El jurat del XV Premi de Pintura Francesc Gimeno es reunirà el pròxim mes d'octubre per tal de dictaminar el guanyador del concurs entre els artistes seleccionats en la present edició.

El jurat d'aquesta edició està format per Joaquim Cantalozella, artista, Doctor en Belles Arts i professor del departament d’Arts visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona, cap d’estudis de la facultat i coordinador del grau de Belles Arts; Albert Mercadé, historiador i crític d’art, Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Llicenciat en història de l’art per la Universitat de Barcelona i Universitat de la Sorbonne de París i Director de la Fundació Arranz Bravo; Núria Rodríguez, artista, Doctora en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i professora del Màster de Producció Artística de la mateixa Universitat.

Els objectius del certamen són fomentar la creació i la recerca artística en el camp de la pintura així com fer visible i apropar al públic la producció actual. Obert a la pluralitat de tècniques i suports en què es formula la pintura contemporània, el Premi de Pintura Francesc Gimeno és una aposta per la revalorització d'aquest llenguatge artístic. El concurs està dotat amb un únic premi de 5000 €, quantitat que estarà subjecta a la retenció fiscal corresponent.

XV PREMI DE PINTURA FRANCESC GIMENO

El jurado del XV Premio de Pintura Francesc Gimeno se reunirá el próximo mes de octubre para dictaminar el ganador del concurso entre los artistas seleccionados en la presente edición.

El jurado de la presente edición está formado por Joaquim Cantalozella, artista, Doctor en Bellas artes y profesor del departamento de Artes Visuales y Diseño de la Universitat de Barcelona, jefe de estudios de la facultad y coordinador del grado de Bellas Artes; Albert Mercadé, historiador y crítico de arte, Doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra, Licenciado en historia del arte por la Universitat de Barcelona y Universidad de la Sorbonne de París, Director de la Fundación Arranz Bravo; Nuria Rodríguez, artista, Doctora en Bellas artes por la Universitat Politècnica de València y profesora del Máster de Producción Artística de la misma Universidad.

Los objetivos del certamen son fomentar la creación y la investigación artística en el campo de la pintura así como hacer visible y acercar al público la producción actual. Abierto a la pluralidad de técnicas y soportes en que se formula la pintura contemporánea, el Premio de Pintura Francesc Gimeno es una apuesta por la revalorización de este lenguaje artístico. El concurso está dotado con un único premio de 5.000 €, cantidad sujeta a la retención fiscal correspondiente.

Membres del jurat:

2014 Teresa Blanch, Joaquim Chancho, Carles Guerra, Assumpta Rosés
2016 Joséphine Matamoros, Àlex Mitrani, Pep Montoya
2018 Joaquim Cantalozella, Albert Mercadé, Núria Rodríguez

Artistes guanyadores:

2014 Maria Cemeli amb l'obra 14 fragmentos a cappella
2016 Ariadna Mangrané amb l'obra Mineralia