XIV Premi de Pintura Francesc Gimeno 2016

Premi
Imatge
 
XIV Premi de Pintura Francesc Gimeno 2016
Data: 
08/04/2016 - 10/06/2016
Lloc: 
Museu de Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa, a través del Museu, convoca la XIV edició del Premi de Pintura Francesc Gimeno, hereu de la Medalla Gimeno, que inicià els seu recorregut l'any 1949.

XIV Premi de Pintura Francesc Gimeno, 2016

Els objectius del certamen són fomentar la creació i la recerca artística en el camp de la pintura, fer visible i apropar al públic la producció actual, així com reforçar els vincles del Museu amb la contemporaneïtat.

Obert a la pluralitat de tècniques i suports en què es formula la pintura contemporània, el Premi de Pintura Francesc Gimeno és una aposta per la revalorització d'aquest llenguatge artístic.

La convocatòria, d'àmbit estatal i caràcter biennal, s'obre del 23 de maig al 10 de juny de 2016  i esta dotada amb un únic premi de 5000 €, quantitat que estarà subjecta a la retenció fiscal corresponent.

El jurat d'aquesta edició està format per Pep Montoya, pintor, doctor per la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, coordina el Màster  ProdArt a la mateixa facultat; Àlex Mitrani, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, comissari i crític d'art, i Joséphine Matamoros, conservadora honorària del Patrimoni i comissària d'exposicions, ha estat directora del Museu d'Art Modern de Ceret  i actualment ho és del Museu d'Art Modern de Collioure.

___________________________________________________________________________________________

XIV Premio de Pintura Francesc Gimeno, 2016

El Ayuntamiento de Tortosa, a través del Museo, convoca la XIV edición del Premio de Pintura Francesc Gimeno, heredero de la Medalla Gimeno, que inició su recorrido en 1949.

Los objetivos del certamen son fomentar la creación y la investigación artística en el campo de la pintura, hacer visible y acercar al público la producción actual, así como reforzar los vínculos del Museo con la contemporaneidad.

Abierto a la pluralidad de técnicas y soportes en que se formula la pintura contemporánea, el Premio de Pintura Francesc Gimeno es una apuesta por la revalorización de este lenguaje artístico.

La convocatoria, de ámbito estatal y carácter estatal, se abre del 23 de mayo al 10 de junio y esta dotada con un único premio de 5.000 €, cantidad sujeta a la retención fiscal correspondiente.

El jurado de esta edición está formado por Pep Montoya, pintor, doctor por la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona, coordina el Máster ProdArt de la misma facultad; Àlex Mitrani, doctor en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona, comisario y crítico de arte, y Joséphine Matamoros, conservadora honoraria del Patrimonio y comisaria de exposiciones, ha sido directora del Museo de Arte Moderno de Ceret y actualmente dirige el Museo de Arte Moderno de Collioure.