XV Premi de Pintura Francesc Gimeno 2018

Convocatòria Premi
 
XV Premi de Pintura Francesc Gimeno 2018
Data: 
21/05/2018 - 15/06/2018
Lloc: 
Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa, a través del Museu, convoca la XV edició del Premi de Pintura Francesc Gimeno.

Els objectius del certamen són fomentar la creació i la recerca artística en el camp de la pintura, fer visible i apropar al públic la producció actual, així com reforçar els vincles del Museu amb la contemporaneïtat.

Obert a la pluralitat de tècniques i suports en què es formula la pintura contemporània, el Premi de Pintura Francesc Gimeno és una aposta per la revalorització d'aquest llenguatge artístic.

La convocatòria, d'àmbit estatal i caràcter biennal, s'obre del 21 de maig al 15 de juny de 2018  i esta dotada amb un únic premi de 5000 €, quantitat que estarà subjecta a la retenció fiscal corresponent.

El jurat d'aquesta edició està format per Joaquim Cantalozella Planas, artista, Doctor en Belles Arts i professor del departament d’Arts visuals i Disseny de la Universitat de Barcelona, cap d’estudis de la facultat i coordinador del grau de Belles Arts; Albert Mercadé Ciutat, historiador i crític d’art, Doctor en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, Llicenciat en història de l’art per la Universitat de Barcelona i Universitat de la Sorbonne de París i Director de la Fundació Arranz Bravo; Núria Rodríguez Calatayud, artista, Doctora en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i professora del Màster de Producció Artística de la mateixa Universitat.

 

 

XV PREMIO DE PINTURA FRANCESC GIMENO, 2018

El Ayuntamiento de Tortosa, a través del Museo, convoca la XV edición del Premio de Pintura Francesc Gimeno.

Los objetivos del certamen son fomentar la creación y la investigación artística en el campo de la pintura, hacer visible y acercar al público la producción actual, así como reforzar los vínculos del Museo con la contemporaneidad.

Abierto a la pluralidad de técnicas y soportes en que se formula la pintura contemporánea, el Premio de Pintura Francesc Gimeno es una apuesta por la revalorización de este lenguaje artístico.

La convocatoria, de ámbito estatal y carácter estatal, se abre del 21 de mayo al 15 de junio y esta dotada con un único premio de 5.000 €, cantidad sujeta a la retención fiscal correspondiente.

El jurado de la presente edición está formado por Joaquim Cantalozella Planas, artista, Doctor en Bellas artes y profesor del departamento de Artes Visuales y Diseño de la Universitat de Barcelona, jefe de estudios de la facultad y coordinador del grado de Bellas Artes; Albert Mercadé Ciutat, historiador y crítico de arte, Doctor en Humanidades por la Universitat Pompeu Fabra, Licenciado en historia del arte por la Universitat de Barcelona y Universidad de la Sorbonne de París, Director de la Fundación Arranz Bravo; Nuria Rodríguez Calatayud, artista, Doctora en Bellas artes por la Universitat Politècnica de València y profesora del Máster de Producción Artística de la misma Universidad.